הגדרות :
להלן המשמעות למונחים המוגדרים בתקנון זה:
1.החברה – חברת נעה אורון בע”מ, ח.פ. 514443175 (להלן: “החברה”).
2.האתר – אתר האינטרנט www.ulla.co.il
3.הלקוחה– משתמשת שביצעה הזמנה/רכישה באמצעות האתר.
4.הבגדים – הפריטים המוצגים באתר וניתנים לרכישה.
5.משלוח – משלוח ישיר לבית הלקוח באמצעות שליח – עד 7 ימי עסקים, ו9 ימים ליעדים רחוקים. E-POST עד 10 ימי עסקים.

6.זמן אספקת הסחורה: יום אספקת הסחורה –היום בו נמסרה הסחורה ליעדהמבוקש ע״י הלקוחה.
7.כתובת למשלוח דואר – הכתובת שסיפקה הלקוחה ככתובת למשלוח.
8.יום ביצוע ההזמנה – היום בו אישרה חברת האשראי את העסקה שביצע המזמין.
9.ימי עסקים הינם ראשון עד חמישי ואינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.
10.האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח בחלקו מטעמי נוחות בלשון יחיד נקבה,
אולם הוא מתייחס לשני המינים, לרבים וכן לתאגידים ולגופים משפטיים אחרים בצורה שווה.

כללי :
1.תקנון זה הינו הבסיס החוקי לשימוש באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין החברה לבין הגולשת באתר ו/או המזמינה דרך האתר.
2. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת בגדים והוא בבעלות החברה ומנוהל על ידה.
3. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לחברה במייל noah_oron@hotmail.com .
4.האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש, גלישה או חשיפה לאתר.
5.כל המשתמשת באתר ו/או מבצעת הזמנה מצהירה, כי עם ביצוע הפעולה היא קראה תקנון זה, וכי היא מסכימה לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לה או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור למפורט בתקנון זה. לפיכך אם אינך מסכימה לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקשת לא לעשות כל שימוש באתר .

6.תקנון זה ניתן לשינוי ע”י החברה בכל זמן נתון.
7.מחירי המוצרים כוללים מע״מ אם הוא חל לפי הדין ואינם כוללים דמי משלוח.
8.יתכן ותמונות המוצרים המוצגות באתר תהיינה שונות מהמוצר במציאות ואינן מחייבות כלל את האתר. אף על פי כן, החברה תעשה כמיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות וקרובות למציאות ככל הניתן. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע המדויק ביותר.
10.החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר.
11.כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים.
12.הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים והשירותים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף להזמנה שבוצעה הוא המחיר המפורסם בעת השלמת תהליך ההזמנה (השלמת התהליך כוללת את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב המזמין לפי המחירים המעודכנים.
13.הנהלת האתר רשאית להציע מבצעים, הטבות והנחות באתר או בכל מדיה אחרת. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק, להחליף או לשנותם בלא צורך בהודעה מוקדמת.
14.תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מכשיר או אמצעיתקשורת.

ביצוע הזמנות דרך האתר :
1.הנך מתבקשת לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.
2.האתר משמש לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל ורשאים לרכוש בו בני 18 ומעלה, בעלי כתובת דואר אלקטרונית ובעלי כתובת מגורים בישראל, אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל.
3.אישור מחברת האשראי הינו תנאי ראשוני ובסיסי לביצוע העסקה.
4. הנהלת האתר לא תעשה בפרטי הלקוחה כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.
5. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באופן מדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, תחויב הלקוחה בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. בעת ביצוע ההזמנה יש לוודא כי הפרטים מלאים ומדויקים.
6. הרכישה מותנית בזה שהמוצר אכן קיים במלאי מחסני החברה במועד ההזמנה. אך גם במידה ולא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר מופיע כזמין במלאי וניתן לרכישה, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר, ולרוכשת לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכשת ו/או לצד ג’. האמור הנו בכפוף לכךשהלקוחה תזוכה בסכום ששילמה במידה ואכן שילמה לחברה ו/או תבטל החברה את החיוב במידה ובוצע. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה וללקוחה לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה על ידי הלקוחה.
7. יודגש כי החברה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוחה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

8. אין החברה אחראית לתכנים המפורסמים באתרים אחרים בהם קיימים קישורים לאתר.
9. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו אישור על העסקה ו/או משלוח ואינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים. אישור זהמעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר. אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוחה אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי החברה או תיווצר כל בעיה אחרת, הנהלת האתר תיצור קשר עם הלקוחה לשם השלמת העסקה או ביטולה.

החלפת מוצר :
1.החלפת מוצר באמצעות חשבונית תוך 14 ימים בלבד.
2.החלפת פריט בשווי ערכו בעת ההחלפה.

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים :
1. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: החוק).
2. בידי הלקוחה לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן: כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.
* ביטול ההזמנה לפני שליחת המוצר ללקוחה לא יגרור חיוב נוסף, ויוחזרו ללקוחה הכספים ששילמה בגין העסקה כולל דמי המשלוח. זיכוי כספי יינתן עפ״י האמור בחוק.
* במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמינה ולאחר קבלת הסחורה במחסני החברה, יינתן זיכוי כספי מלא. עלות המשלוח תנוכה מסך הזיכוי. הזיכוי יינתן בתנאי שהפריט יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק – ועם התווית עליו כפי שהתקבל. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא תזוכה המזמינה (לא החזר כספי ולא שובר זיכוי).
* החברה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב הסחורה שמוחזרה.
* ניתן להחזיר את הפריט – שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית, כאשר התוויות מחוברת לאזיקון – תוך 14 יום מקבלתו.
3. לא יינתן זיכוי כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.
4. לא ניתן לזכות כרטיסי דיירקט, ולכן בעלי כרטיסי דיירקט זכאים לקבלת קרדיט באתר בלבד.
. החזרת פריטים שנרכשו באמצעות קרדיט באתר, יזכו את הלקוחה בהחזר הקרדיט לחשבונה.5
6. מוצרים שנמכרו בהנחה/כחלק ממבצע והלקוחה הביעה עניין להחזירם- החזרתם תתאפשר עד 7 ימי עסקים. הלקוחה תקבל החזר כספי בניכוי של 5% משווי הפריט או בניכוי של 100 ש”ח- הזול מביניהם. במידה ותבחר בקבלתזיכוי כספי לשימוש באתר (קרדיט)- שווי הקרדיט יהיה שווה לסכום המקורי ששולם- ללא ניכוי.
* החזר כספי מותנה בכך שעלות המוצר מעל 50 ש”ח.

אספקת המוצרים :
1.החברה תדאג לאספקת המוצר שהוזמן באתר לכתובת כפי שהוקלדה על ידי הלקוחה. בדף ההרשמה, אלא אם צוין מפורשות אחרת ולאחר אישור של חברת האשראי על העסקה.
2.החברה ו/או האתר לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
א.כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חירום ונזקי טבע.
ב.שביתה ו/או תקלה אצל החברות להובלת המוצרים.
3.זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים – יום א-ה לא כולל שישי שבת , חג, ערבי חג וחול המועד. בנוסף לחברה החברה שומרת לעצמה ימי טיפול ואריזה במשלוח טרם יציאתם (עד שבעה ימי עסקים מרגע ביצוע ההזמנה).
4. מרגע קבלת הודעת הSMS מחברת השליחויות יספרו ימי העסקים המצוינים לעיל.
5. כמובן שהחברה תעשה ככל שביכולתה לספק את המוצרים בזמן המינימלי ללקוח, ותעמוד לרשותו בסיוע ואיתור החבילה במקרים חריגים.

דמי משלוח :
שליח עד כתובת הלקוחה- 40 ₪,E-POST -₪20

***הטבות והנחות במשלוחים יעודכנו באתר מעת לעת.

אחריות החברה:
1. החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמשת ו/או לגולשת ו/או למזמינה ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באתר,
2. נפלה טעות קולמוס בתיאור הפריט, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת האתר.
3. תמונות הפריטים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין הפריטים הנמכרים בפועל.
4. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך הבגד/מוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
5. החברה אינה אחראית לשימוש שתעשה הלקוחה ו/או המזמינה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר בשמלות.
6. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת הפריטים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
7. הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוחה סבורה כי המוצרים שרכשה באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, היא מוזמנת לפנות לשירות הלקוחות במייל info@ulla.co.il, והנהלת האתר תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.

זכויות יוצרים :
1.כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הבגדים, העיצובים, הגרפיקה, הנם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות על כלל הנתונים באתר וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
2.אין להעתיק מידע מהאתר בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.
3.כל התוכן המילולי, הגרפיקות, העיצובים, העריכה ואופן הצגתם באתר, הנם בבעלותה הבלעדית של החברה.
4.יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.

מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר :
1. הפרטים האישיים שיימסרו על ידי הלקוחה במסגרת מילוי טופס ההרשמה יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של חברת נעה אורון בע”מ (להלן: “החברה”):
2. החברה לא תמסור את פרטיי הלקוחה, אלא במקרה שתידרש לעשות כן על פי צו בית משפט, במקרה של התמזגות או מכירת החברה לגוף אחר, ו/או במקרה שישנו חשד כי הלקוחה הפרה את התקנון וחוקי החברה וכל זאת בכפוף למדיניות הפרטיות של החברה. ללקוחה לא תהיה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיה כאמור ובעצם מילוי הפרטים האישיים באתר היא מוותרת בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.
3. הלקוחה מאשרת שידוע לה שלא חלה עליה חובה חוקית למסור את פרטיה וכי מסירת המידע הנ”ל נעשית מרצונה החופשי ובהסכמתה. הלקוחה מסכימה בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילאה ומאשרת כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותה בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

שמירה על סודיות :
1. החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה.
2. החברה משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. החברה משתמשת בחברת Tranzilla. טרנזילה שירותי סליקה מקבוצת אינטרספייס הינה חברת סליקה באינטרנט המובילה בישראל. מערכת הסליקה מאובטחת ברמה הגבוהה ביותר לפי תקן PCI Level 1
3. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוחה או למי מטעמה, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
4. הנהלת האתר עושה מאמץ לספק ללקוחה חווית גלישה תקינה ובאיכות הכי גבוהה שיש.הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא תקלות וכשלים מכל הסוגים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.